X
تبلیغات
زولا

 


 >>انواع پانلهای گوشی و صفحه نمایش <<


  

 مدل :CU-370 یا  آیفوتل

مشخصات : 

1- صفحه نمایش رنگی  

2- صفحه نمایش 5/3 اینچی از نوع TFT 

3-امکان ارتباط کامل تلفن با گوشی تصویری و ارتباط داخلی

4- دارای سوییچ داخلی و امکان انتخاب نوع اتصال به پانل 

5- سازگار با انواع مدلهای تلفن موجود در بازار 

6- امکان کنترل دو درب با یک گوشی ( CU-372 )

7- برد تغذیه مقاوم در مقابل نوسانات برق شهری  

8- امکان باز کردن درب با گوشی تلفن

 

 

 

 

 

 

 

  مدل : CU- 350  

مشخصات :

1- صفحه نمایش رنگی  

2- صفحه نمایش 5/3 اینچی از نوع TFT  

3- امکان ارتباط موازی گوشی صوتی با گوشی 

 تصویری و ارتباط داخلی  

4- قابلیت تنظیم رنگ و روشنایی تصویر و شدت 

 صدای زنگ 

5- دارای سوییچر داخلی و امکان انتخاب نوع اتصال   

به پانل (CU350s )  

6-  امکان کنترل دو درب با یک گوشی ( CU-352 )

7- برد تغذیه مقاوم در مقابل نوسانات برق شهری 

8- کیفیت عالی صوت بدون وجود نویز  

9- امکان اتصال به حافظه تصویری   

 

 

 

 

 

 مدل : CU - 400   

مشخصات : 

1- صفحه نمایش سیاه و سفید CRT FLAT  

2- امکان ارتباط موازی گوشی صوتی با گوشی 

 تصویری و ارتباط داخلی   

3- قابلیت تنظیم رنگ و روشنایی تصویر و شدت 

 صدای زنگ 

4-  امکان کنترل دو درب با یک گوشی ( CU-402 )

 

5- دارای سوییچر داخلی و امکان انتخاب نوع اتصال   

به پانل (CU400s )  

6- برد تغذیه مقاوم در مقابل نوسانات برق شهری 

7- کیفیت عالی صوت بدون وجود نویز   

9- امکان اتصال به حافظه تصویری   

 

   

 

 

  

 

مدل : Cu-500

1- صفحه نمایش رنگی  

2- صفحه نمایش5  اینچی از نوع TFT  

3- امکان ارتباط موازی گوشی صوتی 

 با گوشی تصویری و ارتباط داخلی  

4- قابلیت تنظیم رنگ و روشنایی تصویر و شدت صدای زنگ 

5- دارای سوییچر داخلی و امکان انتخاب نوع اتصال به پانل (CU350s )  

6-  امکان کنترل دو درب با یک گوشی 

 ( CU-502 )

7- برد تغذیه مقاوم در مقابل نوسانات برق شهری 

8- کیفیت عالی صوت بدون وجود نویز  

  

  

 

 

 

  

مدل : Cu-700

1- صفحه نمایش رنگی  

2- صفحه نمایش7 اینچی 

 از نوع TFT  

3- امکان ارتباط موازی گوشی  

صوتی با گوشی تصویری و ارتباط داخلی   

4- قابلیت تنظیم رنگ و روشنایی تصویر و شدت صدای زنگ

۵-  امکان کنترل دو درب با یک گوشی ( CU-702 ) 

۶- برد تغذیه مقاوم در مقابل نوسانات برق شهری  

7- کیفیت عالی صوت بدون وجود نویز 

 

 

   

 

 

 

گوشی صوتی : 

 شامل دو مدل به شرح زیر می باشد :

  مدل اول : CU-5VR

مشخصات : 

1- امکان ارتباط صوتی مستقیم با صفحه و باز کردن درب   

2- متناسب برای واحد هایی که گوشی صوتی می خواهند  

  

مدل دوم : CU-4VR 

مشخصات : 

1- امکان ارتباط موازی گوشی صوتی با گوشی تصویری و ارتباط  

داخلی واحد ها   

2- امکان ارتباط صوتی با صفحه و باز کردن درب

 

 

  

 

 

 

  

   

 


 >>انواع پانلهای زنگ <<


 

 

 

مدل : CU-403F 

مشخصات : 

1- دارای دوربین 3/1 اینچی از نوع CCD رنگی (Sony)  و سیاه سفید 

2- auto IRIS & AGC/CCD Camera 

3- امکان چرخش دوربین بصورت عمودی ، جهت نصب بهینه  

4- سیستم سیم بندی ساز گار با کوماکس کره (4 سیمه)

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل : CU-4B.A  

مشخصات : 

1- دارای دوربین 3/1 اینچی از نوع CCD رنگی (Sony)  و سیاه سفید 

2- auto IRIS & AGC/CCD Camera 

3- امکان چرخش دوربین بصورت عمودی ، جهت نصب بهینه  

4- سیستم سیم بندی ساز گار با کوماکس کره (4 سیمه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل : CU-403DF 

مشخصات : 

1- دارای دوربین 3/1 اینچی از نوع CCD رنگی (Sony)  و سیاه سفید 

2- auto IRIS & AGC/CCD Camera 

3- امکان چرخش دوربین بصورت عمودی ، جهت نصب بهینه  

4- سیستم سیم بندی ساز گار با کوماکس کره (4 سیمه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل : CU-Exp 24 

مشخصات : 

1- صفحه بیرونی 24 کلیدی 

2- امکان دارا بودن سوئیچر داخلی و خارجی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل : CU-nAB

مشخصات : 

1-  امکان تنظیم صدای ایده ال با وجود دو پتانسیومتر تعبیه شده 

در داخل آن

2- دارای دوربین 3/1 اینچی از نوع CCD رنگی (Sony)  و سیاه سفید 

3- auto IRIS & AGC/CCD Camera 

4- امکان چرخش دوربین بصورت عمودی ، جهت نصب بهینه  

5- سیستم سیم بندی ساز گار با کوماکس کره (4 سیمه)

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

مدل : CU- nCS 

مشخصات :

1- امکان تنظیم صدای ایده ال با وجود دو پتانسیومتر تعبیه شده 

در داخل آن

2- دارای دوربین 3/1 اینچی از نوع CCD رنگی (Sony)  و سیاه سفید 

3- auto IRIS & AGC/CCD Camera 

4- امکان چرخش دوربین بصورت عمودی ، جهت نصب بهینه    

5 - سیستم کدینگ با اتصال 4 سیمه بین باکس و صفحه نمایش 

6 - سازگار با اکثر مانیتورهای آنالوگ موجود بازار

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


>>  رابط ضبط تصویر  <<


  

 

 

 

 

 مدل : CU - 32IR 

مشخصات : 

1- امکان ضبط اتوماتیک تصاویر با درج تاریخ و ساعت  

2 - نصب آسان و سازگار با گوشی تصویری  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


         >> منبع تغذیه << 

 مدل : CU - 004/005 

 مشخصات : 

1- مقاوم در مقابل نوسانات برق شهری  

2- دارای ولتاژ خروجی 14 ولت متناوب سازگار با انواع  

 قفلهای درب بازکن 

3- دارای ولتاژ خروجی 14 ولت مستقیم  رگوله شده  

بدون نویز ( CU-005) مخصوص مجموعه های چند واحدی

 

 

 

 

 


>> قفل درب بازکن <<


مدل : CU-007  

مشخصات : 

1- مقاوم و بادوام با بوبین قوی  

2- سازگار با کلیه مبع تغذیه های مو جود در بازار